Mpilo foundation – Water is life

De Mpilo foundation is ook één van de projecten die al een aantal jaren structureel door de Jan! Foundation wordt gesteund.

Het werk wat zij allemaal verrichten in Zimbabwe is fántastisch! Met enige regelmaat krijgen we dan ook een update, waarbij nu de focus ligt op schoon water beschikbaar maken in 14 gemeenschappen. Het project zal hen toegang geven tot water om te drinken, te wassen, het lang de irrigeren en het vee te drenken. Het zal de voedselzekerheid vergroten en gezondheidsproblemen zoals diarree verminderen.

Wat houdt de Mpilo Foundation in?

Politieke en economische crises in Zimbabwe hebben de armoede de afgelopen jaren verergerd en tal van sociale problemen met zich meegebracht. Verslechtering van de infrastructuur heeft landelijke gemeenschappen geïsoleerd en heeft geleid tot een hoog armoedepercentage in de landelijke gebieden. Deze isolatie heeft ook bijgedragen aan een afname van het inkomen en een afname van de productie van landbouwbedrijven als gevolg van de ontoegankelijkheid van markten. Hierdoor zijn de voedseltekorten in het land toegenomen. Als gevolg van de armoede in Zimbabwe, die geconcentreerd is in Matabeleland, waar 70 procent van de inwoners als arm wordt geclassificeerd, heeft migratie van mannelijke gezinshoofden het aantal door vrouwen geleide gezinnen vergroot. Omdat vrouwen doorgaans minder toegang hebben tot economische kansen en kredietwaardigheid, zijn deze huishoudens ongelooflijk benadeeld, omdat veel van hen ook in droge gebieden zonder irrigatie wonen.

Daarom werken we samen met Mpilo Foundation aan duurzame water- en stroomvoorzieningen in Matabeleland. We zetten ons hiermee in om basisbehoeften als water en elektriciteit beter bereikbaar te maken in landelijke gebieden. Het gezamenlijke project richt zich daarbij op het ondersteunen van groepen van mensen in armoede, op een zodanige wijze, dat deze zelfredzaam worden na een tijdelijke ondersteuning.